دانلود رایگان ۱۹ اصل شخصیت شناسی

اصول شخصیت شناسی چیست؟

(چهل اصل مهم و اولیه ی شخصیت شناسی)
برای یادگیری علم شخصیت شناسی، همانند یادگیری همه ی علوم دیگر ، ابتدا باید مفاهیم اولیه، اصول و مقدمات آن علم را آموخت. برای آشنایی و یادگیری پانزده تیپ شخصیتی (هشت تیپ آقایان و هفت تیپ خانمها) باید ابتدا مفاهیم اولیه، اصول و مقدمات آن را فرا گرفت. به همین جهت موضوعات مهم و مقدمات علم شخصیت شناسی را در قالب چهل اصل مهم تهیه و تدوین نموده ایم و تقدیم شما علاقمندان می گردد.

نوزده اصل اول به عنوان هدیه و رایگان، برای آشنایی شما عزیزان با کیفیت محتوی و مطالب و همچنین نحوه ی تدریس دکتر رضا همایونی ارائه می گردد.

برای دانلود رایگان فرم زیر را تکمیل کنید: